Atletika Ailəmiz kədər içində!

Bugün, atletika ailəmiz kədərli xəbər aldı. Avropa Atletikası prezidenti, Svein Arne Hansen vəfat edib. Onun Atletikaya verdiyi tövhəsi və ayırdığı diqqət əvəz olunmaz idi.

Azərbaycan Atletika Federasiyası adından bu kədəri paylaşır, ruhu şad olmasını diləyirik