Dünya Atletikası, İsveçrə Federal tribunalın Atletikada Bərabərlik Qaydalarına Müxtəlif Genderlərin İnkişaf programını daxil etmələrini müsbət qarşılayıb

Keçmiş İAAF, hazırki, Dünya Atletikası artıq son 5 il ərzində idmanda bərabər imkanlarının və qadınların eyni hüquqlar ilə atletikada iştirakını təmin etmək üçün mübarizə aparır. Bu əsasda, İsveçrənin Federal tribunalına qadın idmançılarının bərabər imkanlı iştirakı, hüquqlarının qorunması və ədalətli idmanın təmini uğrunda cinsindən aslı olmayaraq bu tənzimləmələrə böyük rəğbət bəsləmişdir. 

Həmçinin, Dünya Atletikası, yüksək səviyyəli idmanın təşkilində qadınların rolunu dəstəklədiklərinə, qadın idmançıların iştirak və uğurlarının atletikanı təbliğ etdiyinə, idarə olunma və təşkilati işlərdə qadın mütəxəssislərin yarışların və tədbirlərin keçirilməsində müstəsna rolları olduqlarını bildirmişdir. Bu yolda tam nəticə əldə etmək üçün hələ görüləcək çox iş var, yolun əvvəlindəyik deyə də xatırlanma etmişdir. 

Dünya Atletikası öz dəyərlərinə sığınaraq bütün fərdlərin səxsi və hüquqi seçimlərini və cinsi bərabərliyə hörmət etdiyini dəfələrlə vurğulayır, dəstək göstərir. 

İdmanda Arbitraj Məhkəməsi Dünya Atletikasının 2019-cu il 30 Aprel mükafatını və İsveçrə Federal Tribunal ilə razılığına 'Bəzi kontekstlərdə, məsələn, rəqabət idmanı, bioloji xarakteristikalar müstəsna hallarda və ədalətliliyin və bərabər imkanların təmin edilməsi məqsədilə insanın qanuni cinsini və ya cinsi identikliyini üstələyə bilər" deyə fikir bildirmişdir.