Level 1 Technical Courses for Coaches in Athletics

The closing Ceremony of the Athletics Technical Courses was held in Baku with the support of IOC Olympic Solidarity,  IAAF, NOC of Azerbaijan and Azerbaijan Athletics Federation.

Vice President of NOC of Azerbaijan & President of the AAF Mr. Chingiz Huseynzada, Vice President of AAF Mr. Firat Huseynov, CEO Mr. Maharram Sultanzade and Head of Marketing Department of NOC of Azerbaijan Mr. Mehman Karimov concluded the closing ceremony with their speech.

At the end of the seminar, participants received IAAF certificates.

We would like to note again that,  16 participants from 9 regions including Baku participated in this seminar.

Bir daha qeyd edək ki, Bakı şəhəri də daxil olmaqla, kursda ümumilikdə 9 bölgədən 16 iştirakçı çıxış edirdi. Kursun lektorları isə, Beynəlxalq dərəcəli Lektor, Hakim İbrahimov və onun köməkçisi Qılınc Əhmədov idi.