Structure

Chingiz Huseynzada
President

Firat Huseynov
Vice-president

Maharram Sultanzada
Secretary General

Kamal Ahmadov
Executive Director

Tofig Karayev
Honorary Vise-President

 

Executive Board:

Chingiz Huseynzada - President

Firat Huseynov - Vice President

Maharram Sultanzade - Secretary General

Kamal Ahmedov - Executive Director

Bahruz Salehli - Head Coach

Shirin Valiyev - Chair of the Judges Committee

Council members:

Farid Mansurov
Shirin Valiyev
Elman Rzazada
Sevda Mirzayeva
Konul Nurullayeva
Cafar Humbatov
Ragif Abbasov
Sadiq Sadiqov
Nadir Aliyev
Emil Quliyev
Elvira Salyamova
Anar Bagirov
Bahruz Salehli
Sergey Antipov
Mehdi Nagiyev

Audit Commission:

Chairman

Rahim Khalilov

Members

Balaqardash Majidov
Ludmila Aliyeva
Kanan Maharramov

 

     Azerbaijan Athletics Federation
Coaches Committee
Chief Bahruz Salehli
Sprint Tofiq Aliyev
Jumps Ziyad Khalfayev
Youth Nazim İsrafilov
Endurance Sadıq Sadıqov
Reserve Rahim Khalilov

 

Azerbaijan Athletics Federation
Judges Committee
Chairman Valiyev Shirin
Deputy of Chairman Vugar Alasgarov
Deputy of Chairman Teymur Akhundov
Secretary Rahim Khalilov
Member Kamal Ahmadov
Member Bahruz Salehli
Member Nemat Heydarov
Member Natalya Kafarova
Member Agil Pashayev
Member Jeyhun Huseynov
Member Jafar Jafarov

 

Azerbaijan Athletics Federation Masters Committee
Chairman Sadig Sadigov
Member Albert Menyayev
Member Svetlana Alekperova
Member Svetlana Guliyeva
Member Lyubov Shevchenko

 

Azerbaijan Athletics Federation Women's Committee 
Chairman Elvira Salyamova
Member Tamilla Bunyatova
Member Kamal Ahmadov
Member Aida Isayeva
Member Tatyana Salehli